Zatrudnimy Inspektora BHP

Uprzejmie informujemy, iż poniższe ogłoszenie jest już nieaktualne.

Jednocześnie pragniemy serdecznie podziękować wszystkim zainteresowanym za przesłane do nas aplikacje.

 

Zatrudnimy osobę na stanowisko Inspektor ds. BHP

Obowiązki:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za analizę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie zakładu oraz kontrolę przestrzegania przepisów prawnych, zasad i obowiązujących procedur BHP oraz PPOŻ, w tym także nadzorowanie warunków pracy podwykonawców w obszarze BHP. Ponadto będzie brała udział w tworzeniu wewnętrznych procedur, regulaminów oraz instrukcji z zakresu BHP oraz PPOŻ i opracowywaniu materiałów szkoleniowych i realizacja cyklicznych szkoleń BHP.

Kwalifikacje:

Od Kandydatów oczekujemy ukończonych studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu BHP oraz kilkuletniego doświadczenia zawodowego w zakresie pełnienia funkcji inspektora BHP, w tym co najmniej 2-letniego doświadczenia na stanowisku w branży drzewnej w obszarze BHP.

Aplikacje prosimy przesyłać listownie, za pomocą poczty e-mail na adres ppuh@ppuhcompany.pl lub osobiście w siedzibie naszej firmy.

Kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. 
 

Prosimy o dopisanie poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883.

Palety, opakowania drewniane, biomasa